Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Název provozovny:                          Salon pro psy HAPPY

Sídlo provozovny:                            tř. Edvarda Beneše 1550, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

Provozní doba:                                 Pohyblivá – dle objednání. Objednávky přijímám telefonicky na čísle 604 611 434

Rozsah poskytovaných služeb:         Stříhání, trimování, koupání, fénování, rozčesávání srsti, prodej potřeb pro psy

 

Nepřijímám objednávky na psy agresivní či jinak nezvládnutelné. Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa v souvislosti s jeho agresivním chováním.

Upravovaný pes musí být řádně oočkován a zdráv!

Před předáním psa na úpravu je nutno upozornit na různé změny na kůži psa jako jsou nádory, bradavice, parazité, vyrážky, na změny v chování či případné problémy po předchozím stříhání, jako nepřiměřené olizování genitálií či jiných částí těla, případně nadměrné drbání způsobené svěděním.

Při návštěvě salonu berete na vědomí, že Váš pes je zde ponechán po dobu nutnou k jeho úpravě (pokud nedojde k jiné dohodě). V této době není střihačka zodpovědná za zdravotní změny psa způsobené nervovými, srdečními, mozkovými  a podobnými příhodami. Dále nezodpovídá za nemoci svalů, kloubů a kostí. Střihačka zodpovídá pouze za mechanické  zranění psa (střihnutí, škrábnutí), které jasně souvisí s úpravou srsti psa. Dojde-li k poškození psa výše uvedeným způsobem, bude majitel psa na tuto skutečnost upozorněn a pokud si zranění vyžádá veterinární ošetření, uhradí léčbu po předložení dokladů o peněžních výdajích.

Po dokončení úpravy si psa zkontrolujte a dostatečně prohlédněte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prosím, abyste po celou dobu, kdy psa necháváte v salonu byli dostupní na svém telefonním čísle. Případnou změnu telefonního čísla, prosím, sdělte.

Své psy voďte do salonu na vodítku, případně v přenosné tašce. Psi by měli být před úpravou dostatečně vyvenčeni.

 

Při dezinfekci provozovny používám následující přípravky:

Provozovna podlahy:           Sanytol

Nástroje, pracovní plocha:  Incidur spray

Proti parazitům:                  Effipro spray

Nástroje a střihací stůl jsou po ostříhání každého jednotlivého psa dezinfikovány. Po skončení pracovního dne je dezinfikována i podlaha a další místa, kde se psi pohybovali.

Majitel psa je povinen v okolí salonu uklidit exkrementy po svém psu. Majitel nenechá svého psa v okolí salonu volně běhat a nadměrně štěkat.

Předem děkuji za dodržování provozního řádu.

 

Platnost od 17.6.2013                                                                     Dominika Havelková, provozovatelka

 

 

Salon pro psy Happy

  Najdete nás na Facebooku